Διαβάστε για τα Χανιά

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων
Συγχρηματοδότηση 70% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΤΠ.Ε-Π και το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Συγχρηματοδότηση Ελληνικό Δημόσιο και ΕΕ
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο άρθρων
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης
Ερπετά
Πτηνά
Θηλαστικά

ΓΕΝΙΚΑ:

Το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, θεαματικό και μεγαλόπρεπο, παρουσιάζει αξιόλογηοικολογική και επιστημονική αξία. Πυκνή και ποικίλη βλάστηση, ενδημικά φυτά καιαξιόλογη πανίδα - πτηνοπανίδα κυρίως - λόγω του ανάγλυφου - χαρακτηρίζουν τηνπεριοχή. Η αισθητική του αξία οφείλεται κυρίως στην ποικιλότητα του τοπίου πουδημιουργεί μία αίσθηση γοητείας και οπτικής απόλαυσης.

Η ποικιλότητα των βιοτόπων της περιοχής του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης σεσυνδυασμό με το άγριο και απροσπέλαστο τοπίο συνετέλεσαν στη δημιουργία ενόςάριστου καταφυγίου άγριας πανίδας.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ειδική έρευνα για την πανίδα τηςπεριοχής. Επιγραμματικά, αναφέρουμε μερικά είδη που παρατηρήθηκαν για τηνεκπόνηση προτεινόμενου διαχειριστικού σχεδίου στα πλαίσια τουπρογράμματος Life.

Η έλλειψη επαρκών δεδομένων για την πανίδα μιας περιοχής είναι γενικότεροπρόβλημα. Αν και η συστηματικότερη μελέτη της πανίδας της Ελλάδας αρχίζει τον19 ο αιώνα, μέχρι και σήμερα δεν ξέρουμε πόσα είδη ζώων υπάρχουν στην χώρα μαςκαι στα είδη που είναι γνωστά, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά τηνακριβή εξάπλωσή τους στον ελληνικό χώρο, τη βιολογία και οικολογία τους και τηνκατάσταση των πληθυσμών τους.

Οι γενικές προτάσεις που μπορούν να γίνουν μέσα από αυτή την εργασία για ναβελτιωθεί αυτή η κατάσταση και για να διατηρηθεί η μεγάλη ποικιλία των ειδώντης πανίδας στη χώρα μας είναι:

Μελέτη και έρευνα για την απόκτηση επαρκούς γνώσης τηςβιολογίας, της κατάστασης των πληθυσμών και των απαραίτητων προϋποθέσεων γιατην διατήρηση τους.

Σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος κατά την πραγματοποίησητων διάφορων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ώστε να προκαλείται η μικρότερη δυνατήδιαταραχή των βιοτόπων. Σωστή διαχείριση στις προστατευόμενες περιοχές.

Ενημέρωση του κοινού, ώστε να γίνει κατανοητό ότι τα ζώααυτά δεν είναι "βλαβερά" και "επικίνδυνα"για τον άνθρωπο και ότι η επιβίωσή τους είναι υπόθεση όλων μας. 
Επόμ. >