Σωσάνδρα

Σωσάνδρα

<<Η Σωσάνδρα είναι νήσος κοντά στην Κρήτη. Την ονόμασαν έτσι επειδή όταν οι Λύττιοι επιτέθηκαν νύκτα στην πόλη, έσωσε λένε τους ευρισκόμενους μέσα σ' αυτήν. Ο Νησιώτης λέγεται Σωσάνδριος>> (Στ.Βυζ.).