Μονοπάτι Ε4: Χρυσοσκαλίτισσα - Παλαιόχωρα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 22 ΚΜ
ΩΡΕΣ: 7 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
Άνοιξη έως Φθινόπωρο
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται αυξημένη ποσότητα νερού