Μονοπάτι Ε4: Σούγια - Αγιά Ρουμέλη
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 20 ΚΜ
ΩΡΕΣ: 8-9 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Απρίλιο έως Σεπτέμβριο
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Από τις πλέον κουραστικές και δύσκολες της Κρήτης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται αυξημένη ποσότητα νερού