Μονοπάτι Ε4: Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 13 ΚΜ
ΩΡΕΣ: 4.5 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ολόκληρο το χρόνο κυρίως από Σεπτέμβριο έως Μάϊο
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Καμία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται αυξημένη ποσότητα νερού