Μονοπάτι Ε4: Λουτρό - Φραγκοκάστελο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 19.5 ΚΜ
ΩΡΕΣ: 6.5 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ολόκληρο το χρόνο
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Ελάχιστες