Μονοπάτι Ε4: Κατσιβέλι - Ασκύφου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 20 ΚΜ
ΩΡΕΣ: 8-10 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Μαίο έως Σεπτέμβριο
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Από τις δυσκολότερες διαδρομές της Κρήτης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται αυξημένη ποσότητα νερού