Μονοπάτι Ε4: Ασκύφου - Ίμπρος - Καλλικράτης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 18 ΚΜ
ΩΡΕΣ: 6 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Όλο το χρόνο
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Σχετικά εύκολη (βατοί αμαξητοί δρόμοι)