Ενετικό Λιμάνι Χανίων (8x6)

Η πρώτη κατασκευή του λιμανιού έγινε ανάμεσα στα 1320 κα 1356 από τους Ενετούς με σκοπό την προστασία της πόλης των Χανίων. Το λιμάνι και η μαρίνα των Χανίων βρίσκονται στη βόρεια πλευρά της πόλης. Η είσοδος του λιμανιού είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από το Βενετικό φάρο και το κάστρο στο στόμιο, ενώ πιο πέρα φαίνονται ένα θολωτό τζαμί και τα σπίτια του λιμανιού. Η είσοδος στο εσωτερικό του λιμανιού και η μαρίνα βρίσκονται στα αριστερά αμέσως μόλις μπείτε στο λιμάνι.