Συνάντηση Σπηλιωτόπουλου και Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Τουρισμού κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου στο Ηράκλειο, η πρόεδρος της «Ενωσης Αγροτουρισμού Κρήτης» κ. Κοριννα Μηλιαράκη και ο Πρόεδρος της «Αγροξενία» κ. Νίκος Φραντζεσκάκης, συναντηθηκαν με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργ. Τουριστ. Ανάπτυξης κ. Στέφανο Βλαστό και συζήτησαν θέματα που αφορούν στην προώθηση θεσμικού πλαισίου ως βασική προυπόθεση για την υγιή ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Ο κ. Βλαστός τους διαβεβαίωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που κατατίθεται και αφορά σε θέματα τουρισμού γενικότερα, μετά την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και σε συνεργασία με τους φορείς των ειδικών μορφών τουρισμού - κατά συνέπεια και του αγροτουρισμού - θα προωθηθεί ειδικό νομοσχέδιο για τις μορφές αυτές.

Προγραμματίζεται στο άμεσο μέλλον συνάντηση στο Υπουργείο, όπου η Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης, η Αγροξενία και ο Σύνδεσμός των Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας, θα καταθέσουν πιο εξειδικευμένα τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί από τη μέχρι τώρα ενασχόληση και εμπειρία των μελών τους, τα οποία το Υπουργείο θεώρησε σωστή βάση για την έναρξη διαλόγου.

Στο Υπόμνημα που κατατέθηκε από την Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης, μεταξύ άλλων αναφέρονται :

« Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν στην Κρήτη τα τελευταία είκοσι χρόνια είτε ως παραδοσιακοί ξενώνες είτε ως ξενοδοχεία.Πρόκειται για επιχειρήσεις μικρής δυναμικότητας (μέχρι 50 κλίνες) σε χωριά και κωμοπόλεις (κάτω των 5.000 κατοίκων) με ξεχωριστές υπηρεσίες, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται παρά την παντελή απουσία θεσμικού πλαισίου. Ως επιχειρηματίας του αγροτουρισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, μπορεί να χαρακτηριστεί ένας επιχειρηματίας που έχει ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την αγροτική γη και λειτουργεί δύο τουλάχιστον από τις αναφερόμενες 5 μορφές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια με παραδοσιακή γαστρονομία, μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, εργαστήρια τροφίμων και τεχνημάτων, πρατήρια πώλησης αποκλειστικά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, επισκέψιμα αγροκτήματα και βέβαια αγροτουριστικές δραστηριότητες

Οι επιχειρήσεις αυτές:


Συνδέουν τον τουρισμό με την αγροτική παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προιόντων (βιολογικό λάδι, βιολογικό κρασί, βιολογική κτηνοτροφία, κ.ά.)


Λειτουργούν με προδιαγραφές τοπικής αρχιτεκτονικής


Σέβονται και φροντίζουν για το περιβάλλον


Προβάλουν την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία  

Διοργανώνουν τοπικές πολιτιστικές-κοινωνικές εκδηλώσεις και, το κυριότερο-χαρακτηριστικότερο ιδιαίτερα προγράμματα για τους φιλοξενούμενους
Ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό και τονώνουν την τοπική οικονομία
Προβάλλουν ένα μοντέλο ποιότητας ζωής, σε αντιδιαστολή με το μαζικό τουρισμό. 
Aπευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας που δεν θυμίζουν καθόλου τους ανώνυμους τουρίστες του ήλιου και της θάλασσας.


Είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούν τους όρους για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Στη σημερινή κρίση του τουρισμού, είναι οι μόνες που δεν περνούν κρίση, αντιθέτως υπάρχει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση.  

Η Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης στοχεύει μεταξύ άλλων:

στην μελέτη και προώθηση επίλυσης των προβλημάτων των επιχειρηματιών αγροτουρισμού και στο συντονισμό της δράσης για την επίλυσή τους, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών αγροτουρισμού (ώστε να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες, να προσελκύονται περισσότεροι επιχειρηματίες και να αυξάνεται η ζήτηση του αγροτουρισμού), στην προώθηση με κάθε νόμιμο μέσο των συμφερόντων των μελών της. 

Η Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης έχει συσταθεί από μια ομάδα επιχειρηματιών του αγροτουρισμού για να δεχθεί όλους ανεξαιρέτως τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό στην Κρήτη. Όμοιες οργανώσεις έχουν γίνει στην Κεντρική Μακεδονία, στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο και στα Ιόνια, ενώ είναι υπο σύσταση στην Θεσσαλία, στο Αιγαίο, στην Ανατ.Μακεδονία-Θράκη και στην Στερεά Ελλάδα

Το τελευταίο 12μηνο επιχειρηματίες του αγροτουρισμού, 

Πραγματοποίησαν 10 Συναντήσεις Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων 

Υλοποίησαν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΤΣΠ & Δικτύων Τουρισμού 

Παρουσιάσθηκαν σε 5 εκθέσεις Τουρισμού

Δημιούργησαν 6 Περιφερειακές Επαγγελματικές Ενώσεις Αγροτουρισμού 

Συντονίζονται από τον Σύνδεσμο Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος

Υποστηρίζονται από την αμκε ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ » 

Η Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας 

Κορίννα Μηλιαράκη                                              Κορνάρος Δημήτρης