Μπουνιαλής Μαρίνος Τζάνε

Μπουνιαλής Μαρίνος Τζάνε (Ρέθυμνο 1613 - 1686). Μέχρι την κατάληψη του Ρεθύμνου από τους Τούρκους (1646) ζούσε στο Ρέθυμνο. Μετά πήγε στο Μεγάλο Κάστρο, στα Επτάνησα και τέλος στη Βενετία. Έργα: «Ο Κρητικός Πόλεμος, 1645 – 1669», εκτενές αφηγηματικό ποίημα, 1681, «Ψυχωφελής κατάνυξις».