Τωμαδάκης Β. Νικόλαος

Τωμαδάκης Β. Νικόλαος (Χανιά 1907 - Αθήνα 1993). Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και στην Ιταλία. Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης στα Χανιά (1930 -1946). Έργα: Ο Σολωμός και οι αρχαίοι», «Ο Ιωσήφ Βρυέννιος και η Κρήτη κατά το 1400», «Οι συγγραφείς της Αλώσεως», «Ο Βενιζέλος έφηβος», «Ποιήματα» κ.ά.